Arkitektgruppen A/S afsløret i lodret løgn

Nu er det over et år siden at jeg flyttede ind i min lejlighed, det vil samtidig sige over et år siden jeg påpegede, at fugen under min hoveddør ikke var lavet ordentligt.

I forbindelse med 1-årsgennemgang, som blev foretaget i efteråret, påpegede jeg yderligere to fejl/mangler, nemlig et utæt afløb på køkkenvasken og en altandør i soveværelset, som vinden trak igennem. Det var så meningen, at Arkitektgruppen A/S skulle afhjælpe disse mangler i december måned sidste år.

Da jeg kom tilbage fra juleferie kunne jeg dog hurtigt se, at det ikke var sket. Altandøren var godt nok blevet strammet op, men fugen under hoveddøren var ikke rørt, og køkkenvasken var ikke mindre utæt – tværtimod.

Disse fakta påpegede jeg over for bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, hvor man valgte at følge op på sagen som helhed ved at udbedre sig dokumentation fra Arkitektgruppen A/S om, hvilke fejl og mangler, man havde udbedret.

I dag er relevante uddrag af disse lister uddelt til de berørte beboere, og minsandten om man ikke påstår at have udbedret alle tre ting.

Det er en lodret løgn, jeg kan godt nok ikke dokumentere, at de ikke rodet med håndvasken, men afhjulpet mit problem har de ikke, og fugen under hoveddøren er overhovedet ikke rørt. Arkitektgruppen A/S var kontraktligt forpligtet til at udbedre alle fejl og mangler, som var anmeldt, men har altså ikke gjort det, selvom de påstår det. Der må være nogen, der kan holdes ansvarlig, men hvis jeg kender det sædvanlige knaldhætteri og bureaukrati bliver det nok aldrig til noget i praksis.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.